Bestuur en commissies

Bestuur

NaamFunctieContactgegevens
Jeffrey ElzingaVoorzitter06 21957853 contact@kv-nkc.nl
Melanie GjaltemaSecretariscontact@kv-nkc.nl
Hanna de WithPenningmeestercontact@kv-nkc.nl
Renate DijkstraAlgemeen bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat

NaamContactgegevens
Jantje Dijkj.dijk69@gmail.com 06-23881161

Activiteitencommissie

NaamContactgegevens
Algemeenactiviteit@kv-nkc.nl
Harm-IdsVoorzitter
Joyce
Demian
Hillie
Daniëlle
Dominik
Alyssa