Bestuur en commissies

Bestuur

NaamFunctieContactgegevens
Jeffrey ElzingaVoorzitter06 21957853 contact@kv-nkc.nl
Melanie GjaltemaSecretariscontact@kv-nkc.nl
Daniëlle van WijnenPenningmeesterpenningmeester@kv-nkc.nl
Renate DijkstraAlgemeen bestuurslid
John DermoisAlgemeen bestuurslid / onderhoud kantine

Wedstrijdsecretariaat

NaamContactgegevens
Jantje Dijkj.dijk69@gmail.com 06-23881161

Activiteitencommissie

NaamContactgegevens
activiteit@kv-nkc.nl
Harm-Ids de HaanVoorzitter
Demian Ottema
Hillie Tuinstra
Dominik Mulder
Alyssa Jager